Betoninjecties om betonkelders waterdicht te maken

Met betoninjecties dichten we vakkundig de kleinste scheuren en lekken in betonkelders. Daarbij gaan we snel en efficiënt te werk zonder breekwerk. Alles wordt door eigen vakmensen geanalyseerd en uitgevoerd. 

Wanneer is een scheurinjectie nodig?

Als water door een scheur naar binnendringt, bijvoorbeeld bij een kelder, dan brengen de scheuren de bruikbaarheid van het pand mogelijk in gevaar.

Dit geldt zeker voor de utiliteitsbouw, in het bijzonder als er daar onvoldoende dilataties zijn toegepast.

In deze gevallen moeten we de meest actieve lekkageplaatsen dichten. Vervolgens dichten we de scheuren over de volledige doorsnede.

Door de afdichting van de vochtige en watervoerende scheuren stoppen we het verder indringen van water in het gebouw. Deze afdichting beschermt meteen ook de wapening in de betonwand.

Hoe pakken wij het waterdicht maken van betonkelders aan?

Een scheurinjectie wordt aangepakt in verschillende stappen:

  1. We analyseren de situatie en bereiden de scheurinjectie voor door een juiste productkeuze.
  2. De scheur wordt aan de oppervlakte in V-vorm (circa 1 à 2 cm diep) geopend. Aansluitend verwijderen we met een borstel de losse delen en stof.
  3. We markeren de plaatsen waar de injectiepacker moet worden aangebracht. De gaten voor de packer worden langs de scheur aan beide zijden verspringend geboord met een onderlinge afstand van circa 10 à 15 cm.
  4. We boren de gaten onder een hoek van 45°. De boorgaten worden met perslucht of water gereinigd. De V-vormige geopende scheur wordt met staalborstel gereinigd.
  5. De scheur wordt met de hand bevochtigd en gedicht met een herstelmortel. Het dichten van de scheur vermijdt dat het injectiemateriaal vroegtijdig uit de scheur loopt.
  6. Vervolgens plaatsen we de packers in de boorgaten, waarbij elk derde boorgat open blijft.
  7. Tenslotte mengen we het injectieproduct mengen plaatsen we het injectiepistool plaatsen op de packer. De injectie start van onder naar boven. Via drie mogelijke methodes bepalen we indirect of er genoeg materiaal in de scheur geïnjecteerd is. Allereerst weten we dat de scheur gevuld is van zodra het injectieproduct uit het derde open boorgat komt. Dan wordt de injectie onderbroken. We zetten in het open boorgat een packer en zetten de injectiewerken verder. Een tweede methode is het oplopen van de druk tijdens het injecteren. Dit wijst op het feit dat de scheur niet verder met materiaal kan gevuld. Dit is lezen we af op de manometer van de pomp. Tegelijkertijd wordt er weinig of geen hars meer door de packer in de scheur gepompt. Een ander vaak zichtbaar teken van bereikte vulling met injectiemateriaal is de uitstulping van materiaal uit andere delen van de wand in hetzelfde injectiegebied.
  8. Na voltooiing van de injectie worden alle packers verwijderd en de boorgaten gedicht met herstelmortel.