Goede afspraken maken goede vrienden

Group Suerickx hecht het grootste belang aan afgesproken deadlines. Dankzij onze schaalgrootte met verschillende gespecialiseerde teams én de grondige voorbereiding van elke opdracht, respecteren wij gemaakte afspraken. Daarbij staan onze project- en werfleiders garant voor een intensieve communicatie met de klant. In onderling overleg zoeken we naar de beste aanpak voor het realiseren van de opdracht.